BRC-CD-094 HEY KOBI JOY TOMAR KARUNA

BRC-CD-094        HEY KOBI JOY TOMAR KARUNA

HEY KOBI, JOY TOMAR KARUNA

-

SUNIL GANGAPADHYAY

SATHI GANGAPADHYAY

 

 

1. JOY TABA BICHITRA ANANDA

2. MADHUR, TOMAR SESH JE

3. EMNI KOREI JAY

4. CHHAYA GHONAICHHE BONE BONE

5. NAGO EAI-JA DHULA

6. KAR MILON CHOWA BIROHI

7. POTHE JETE DEKECHHELE

8. SESH NAHI JE

9. JETE JODI HOY HOBE

10. EBAR NIROB KORE DAO.

 

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00