BRC-CD-092 BIDAYDWAR KHOLO

BRC-CD-092        BIDAYDWAR KHOLO

BIDAYDWAR KHOLO

 

PATH-

KABIR SUMAN

SONG-

INDRANI BHATTACHARYA

 

 

1. ANANTASAGORMAJHE DAO TARI BHASAYE

2. ASHIM KALSAGARE BHUBAN BHESE CHOLECHHE

3. GHATE BOSE ACHI ANMONA

4. OGO TORA KE JABI PARE

5. AMI PHIRBO NA RE PIRBO NA AAR

6. ARO AGHAT SOIBE AMAR

7. KI BHOY ABHOYDHAME TUMI MAHARAJA

8. DIN JADI HOLO ABASAN

9. AMAR KANTHA HOTE GAN KE NILO

10. KHELAR SATHI BIDAYDWAR KHOLO

 

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00