BRC-CD-090 FHUL BOLE DHANNYA AMI

BRC-CD-090       FHUL BOLE DHANNYA AMI

FHUL BOLE DHANNYA AMI

 

SONG - SREERADHA BANDYOPADHYAY

           SUCHANDA GHOSH

           ABHIRUP GUHATHAKURTA

           ROMA MONDAL

           SUMAN PANTHI

 

 

 

1. NIL DIGANTE OI FULER AGUN

2. FHUL BALE DHANNYA AMI

3. TUMI AMAY DEKECHILE

4. OI MALATILATA DOLE

5. BADAL DINER PRATHAM KADAM FOOL

6. BOL GOLAP MORE BOL

7. ADHEKO GHUMAE NAYAN CHUMAE

8. JAKHAN PARBE NA MOR

9. SITER BANE KON SE KATHIN

10. AKASH BHARA SURYA TARA

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00