BRC-CD-071 SAHAJ PATH

BRC-CD-071             SAHAJ PATH

SAHAJ PATH

-

CHILD ARTISTS

 

 

1. NAM TAR MOTIBIL

2. NADIR GHATER KACHE

3. BONE THAKHE BAGH

4. KAL CHILO DAL KHALI

5. SWARBARNA CHOTO KHOKA

6. BAYANJANBARNA KA KHA GA GHA

7. KUMOR PARAR GARUR GARI

8. SAMAY CHOLE JAYE

9. TALGACH EKPAYE DANRIYE

 

 

10. KALO RATI GHUCHE GELO

11. AMADER CHOTO NADI

12. CHAYAR GHOMTA MUKHE TANI

13. NAUKA JATRA

14. SAMABATHI

15. JHOR

16. ANANYA

17. OIKHANE MAA PUKUR PARE

18.AKDIN RATE AMI SWAPNO DEKHINU

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00