BRC-CD-043 JUGER ALO LOKNATH

BRC-CD-043           JUGER ALO LOKNATH

JUGER ALO LOKNATH

-

VARIOUS ARTISTS

 

1. BHOR HOLO DORJA KHOLO

2. JOTODIN NA MONER BHITOR

3. MONDIRE AMI JABO NA

4. LOKNATH BOLE TEMON BHABE

5. KASHOR GHONTA TANCHE MONTA

6. ANDHAR RATE SUKTARA

7. BARDIR TRINAYANE AGNIR BHASA

8. ESHO LOKNATH TRINETRA TRINATH

9. PITA LOKNATH MATA LOKNATH

10. METHO HAWAR BANSHI

 

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00