BRC-CD-042 TAREI KHUNJE BERAI

BRC-CD-042            TAREI KHUNJE BERAI

TAREI KHUNJE BERAI

-

SWAPAN BASU

 

1. AMI TAREI KHUNJE BERAI

2. KENO CHEYA ACHO GO MAA

3. JE TOMAY CHARE CHARUK

4. KHANCHAR PAKHI

5. JE TORE PAGOL BOLE

6. AMARE KE NIBI BHAI

7. KON ALOTE PRANER PRADIP

8. SOB DIBI KE

9. APNI AMAR KONKHANE

10. AMAR PRANER MANUSH ACHE PRANE

 

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00