BRC-CD-036 MUKTI MODER PARAN BANDU

BRC-CD-036            MUKTI MODER PARAN BANDU

MUKTI MODHR PARAN BANDHU

-

INDRA SILPIGOSTHI (CHORUS)

 

1. DHANO DHANYO PUSPO BHARA

2. HAU DHARAMETE DHIR

3. MAYER DEOA MOTA KAPOR

4. KARAR OI LAUHOKAPAT

5. BHOY KI MORONE

6. CHOL RE CHOL SOB

7. HASITE KHELITE

8. UTHOGO BHARATOLAKHMI

9. MUKTI MODER PARAN BANDHU

10. MUKTIR MANDIR SOPAN TOLE

 

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00