BRC-CD-033 ESHO SIKHI A AA KA KHA

BRC-CD-033         ESHO SIKHI A AA KA KHA

ESHO SIKHI A AA KA KHA

-

CHILD ARTISTS

 

1. AJOGAR ASCHHE TERE

2. KA KHA GA GHA

3. KAKATUYAR MATHAY JHUTI

4. SASHA AR KALA KHOW

5. ESHO BABA PORO BOSE

6. KAK DAKE

7. MAMAR BARI

8. HARADHONER DOSTI CHHELE

9. CHANDER MOTO CHAND

10. CHELE MEYE

11. EKTU AGE KHOKONMONIR

12. CHOY RITU

13. BAROMASH

14. SATDIN

15. EKHON AMI BARO HOYACHHI

 

PRODUCER – GOPA ROY

Price: INR 150.00